I flere medier kan man i dag læse om politikere og eksperter, der er “chokerede” over de forventede følger af klimaforandringer i de kommende årtier.

Det sker efter offentliggørelsen af en rapport fra Naturstyrelsen.

Blandt andet kan man læse, at borgmestre fra en række kystbyer beder om hjælp fra staten, da de ellers vil være “fortabt”.

Her er det også bare vigtigt at holde tungen lige i munden. Hvis man kigger i rapporten, er det temmelig broget, hvilke fænomener der kan sættes i forbindelse med klimaændringer. Nogle årsagssammenhænge, som i den offentlige debat ofte fremføres som selvfølgeligheder, er der øjensynligt kun svagt belæg for.

Tag f.eks. et kig på denne figur fra rapporten (eller se den i stor her):


Koordinatsystemet viser, at mens øget koralafblegning (1) i meget høj grad vurderes som en konsekvens af klimaændringer, så ser det anderledes ud med fænomener som øget kysterosion (6) og øgede oversvømmelsesskader (7). Disse ligger helt i bund, når det gælder tiltroen til, at de er forårsaget af klimaændringer. Jeg har tilføjet pile.

(Bemærk i øvrigt, at der ikke tales om menneskeskabte klimaændringer, men blot: klimaændringer.)

Men én ting er, at eksempelvis øgede oversvømmelsesskader næppe er relateret til klimaændringer. Hvad kan så være årsagen? Det kan man bl.a. læse om på rapportens side 11:

“De økonomiske tab fra oversvømmelser i Europa er øget markant gennem de seneste årtier. Det skyldes især, at der er øgede økonomiske aktiviteter i de oversvømmelsestruede områder, og det giver større skadevirkninger fra de enkelte oversvømmelser.”

Det er med andre ord ikke oversvømmelserne i sig selv, der er blevet voldsommere, men derimod det forhold, at mennesket har opbygget værdier på de steder, der er blevet ramt (bolig, industri, infrastruktur osv.).

Det er præcis denne årsagssammenhæng, som Danskebjerge.dk har peget på ved flere lejligheder. Øgede befolkningstal og aktiviteter er dog kun en del af det. Ofte har man også placeret hele kvarterer klos op ad kyster og vådområder. Det medfører naturligvis øget sårbarhed.

Nu skal Naturstyrelsens rapport på ingen måde tages til indtægt for at tale klimaændringer ned. Tværtimod. Især de fremtidige konsekvenser af klimaændringer beskrives dystert. Men der er en del nuancer, som nemt forsvinder, når medierne griber fat i emner som disse. Eller når folk, der har en særlig interesse i at ringe med alarmklokker, melder sig på banen.

Her er en lille liste over artikler, som Danskebjerge.dk har skrevet om klimaændringer – med særlig fokus på det landskabelige aspekt naturligvis:

[Danmark drukner – flygt op i bjergene (eller hvad?)]

[Her skal du ikke være hvis Bodil kommer tilbage]

[Klædt på til klammere klima?] (blog)

[Selvforskyldt oversvømmelse: Ligger som vi har bygget]

/Jacob