Man fristes til at tro, at højden af et landskab er noget stationært, men det sker alligevel jævnligt, at et terræn ændrer sig. Danmark er vel et af de lande, hvor det sker oftest. Der er flere fænomener, der forårsager det:

1.) Landet hæver/sænker sig som forsinket reaktion på gletsjernes forsvinden. Ændringen er på under 2 millimeter om året, men over tid gør det en forskel. Det kan være medvirkende til, at den nuværende terrænhøjde på et givent sted ved afrunding er 1 meter højere eller lavere end dengang, da de første officielle topografiske opmålinger blev foretaget.

2.) Kysterne eroderes. Især ved Vestkysten er der mange steder, hvor der tidligere var en høj klint, men nu kun flad strand. De mest spektakulære klinteskred finder dog sted i den modsatte ende af landet, nemlig ved Møns Klint, hvor kystlinjen til gengæld er relativt stabil.

3.) Sandaflejring og sandfygning. I kystnære områder kan der aflejres materiale fra havet, således at der skabes nye landområder. Og længere inde i landet kan vinden flytte rundt på overfladesand. Dermed bliver terrænet nogle steder lavere og andre steder højere end før.

Det sted, hvor punkt 3 vel ses tydeligst i Danmark, er på Fanø. Her er landskabet meget foranderligt. Forleden fik jeg en henvendelse fra en af Danskebjerge.dk‘s læsere. Den gik på, at Fanøs højeste punkt er nogle meter højere, end jeg har angivet i en artikel om øens højeste punkter. Jeg tjekkede op, og det er ganske rigtigt. Dels er der nord for det punkt, som jeg udpegede som det højeste, er “nyt” punkt, hvis højde er 27 moh. (se kortet ovenfor). Og dels er højden af det punkt, jeg udpegede, øget med to meter – fra 22 til 24 moh. Så der har forekommet en tilførsel af materiale med højere terræn til følge.

Men om forskellene alene skyldes højdeforskydninger siden artiklens offentliggørelse i 2017, eller om de også skyldes eventuelle uregelmæssigheder i myndighedernes digitale terrænmåling, er svært at sige med sikkerhed.

Læs mere om den sydvestjyske ø her:

https://danskebjerge.dk/artikler-fanoestoppe.htm

/Jacob