Det er ikke kun klinter og forurenede jordbunker, der falder fra hinanden i disse uger. Også fortidsminderne slår revner, og det i en grad, der gør dem farlige at besøge.

Det ca. 900 år gamle Bastruptårn i Nordsjælland er i december blevet delvist lukket, efter at der er konstateret nedfaldende stenstykker fra ruinen. Det har i første omgang betydet, at man som besøgende ikke kan bevæge sig rundt om det middelalderlige tårn, der ligger på en 10 meter høj skråning ned mod Bastrup Sø. Den vestlige side af tårnet er dog tilgængelig, ligesom man stadig kan komme op på stålplatformen og studere murværkets indvendige side.

Bastruptårnet regnes for “det stærkest befæstede tårn, vi kender fra Danmarks middelalder”, som formuleringen lyder på stedets informationstavle.

Udsigt fra platformen med Bastrup Sø i baggrunden. Bemærk, hvordan murens overflade er dækket af smukt tilhuggede frådsten, mens der er brugt langt grovere sten inde i muren.
Den udvendige vestlige side af tårnruinen, hvor den ene af barrierne blokerer for yderligere gang rundt om tårnet. Stenen i forgrunden synes at være rullet ned for ganske nylig.
En frådsten er forsvundet fra sin plads. Det kan være sket for mange år siden. Men man er da bekymret for ruinen, når man tænker på den seneste tids kombination af store vandmængder og hård frost …
Teksten, der er opsat på barrierne.