Vejledalen i slutningen af november 2023. Screenshot: Video fra Vejle Kommune

Der skulle gå fem måneder mere end beregnet, før den nye forbindelsesvej vest for Vejle åbnede. Men nu er der altså fri bane: Danmarks femtehårdeste asfalterede stigning er klar til at tage imod motionscyklister og andre bakkeinteresserede.

Vejstrækningen blev indviet mandag den 28. november 2023. Det var Vejle Kommunes borgmester Jens Ejner Christensen, der klippede den røde snor over, assisteret af seksårige Jasmina. Se kommunens Facebookvideo fra arrangementet her.

Som Vejle Amts Folkeblad anfører, var temperaturen ved indvielsen mere end 20 grader lavere, end den ville have været, hvis tidsplanen havde holdt. Men få dage før den 29. juni, som var den oprindelige indvielsesdato, forårsagede store regnmængder et massivt jordskred, der druknede vej og cykelsti i mudder. Siden har der været arbejdet på at sikre skråningerne bedre mod lignende fænomener. Et synligt bevis på dette er de halmballer og murbrokker, som ligger langs vejen.

Den slags “quickfixes” lå ikke i kortene oprindeligt. Den store skråning på vejens østside blev etableret med et sindrigt underjordisk drænsystem, således at skråningen kunne stå skarpt i terrænet næsten uden synlige afvandingsanlæg og andre udvendige faciliteter. Her var planlæggerne måske for hovmodige. I hvert fald kollapsede konstruktionen, og lige nu slås der om, hvem der skal dække projektets fordyrelse på 20 millioner kroner.

Men nu skal der også ses fremad. Og Danskebjerge.dk har længe opfordret til, at den nyindviede vej hurtigst muligt indgår i et stort cykelløb, f.eks. en PostNord Danmark Rundt-etape. Det vil skabe opmærksomhed, både for løbet og for Vejle.

Læs og se mere om Vejledalens imponerende egenskaber her:

https://danskebjerge.dk/artikler-nystigning4.htm

/Jacob