Du har måske selv diskuteret det med dine cykelvenner: Hvor i Danmark er der mest bakket? Well, det er faktisk et spørgsmål, som er undersøgt af eksperter. Og hvis du har gået og påstået, at det er Jylland, der er mest kuperet, ja så er der dårligt nyt.

Det er hjemmesiden Danskebjerge.dk, der har fundet frem til undersøgelsen. Den har ligget og samlet støv i 30 år, men landets terræn har ikke ændret sig meget i den tid, så resultaterne er relevante endnu i dag.

Det var Miljøministeriet, der i 1986 bad om nogle tal for, hvor kuperet den danske landbrugsjord er. 80% af Danmarks areal blev derfor gennemgået med tættekam og opgjort pr. amt.

Af de 14 amter har Bornholms Amt den højeste koncentration af stejle flader. 6,5% af det bornholmske terræn skråner med mindst 6 grader, viser opgørelsen. (6 grader svarer til en hældning på 10,5%.) Århus Amt og Vejle Amt indtager anden- og tredjepladsen, mens Frederiksborg Amt i Nordsjælland måske lidt overraskende er det fjerdemest kuperede område.

Også når det gælder ekstremt hældende terræn, er Bornholms Amt nummer 1. Ingen andre steder er der så lille afstand mellem arealer, der skråner med over 12 grader (eller hvad der svarer til 21,3%). Det vil alt andet lige betyde, at det er hårdere at cykle på Bornholm end noget andet sted i Danmark, selvom den konkrete placering af landevejene jo også har noget at sige.

Men hvad så med Jylland? Ja, gennemsnitligt betragtet er hovedlandet ikke særlig kuperet. Ganske vist er det i den nordlige halvdel af Jylland, at man finder broderparten af det danske bakketerræn, målt i kvadratkilometer. Men i sydvest er der gennemgående fladt som en pandekage, så sammenligner man Jylland som helhed med eksempelvis Sjælland er det dødt løb.

Læs mere om undersøgelsen her.