“Turismen boomer i Danmark”, lyder overskriften på en artikel på dr.dk i dag. Historien handler om, at der i 2015 er sket en stigning i antallet af overnatninger sammenlignet med året før.

Her skal man være lidt skeptisk, for den slags går op og ned, og man skal ikke glemme, at vi kommer fra nogle år med lav vækst. Derfor er sammenligningsgrundlaget taknemmeligt.

Men! Der er hold i glæden. For som det også fremgår af artiklen, var antallet af årlige overnatninger – 49,1 millioner – det højeste nogensinde. Og det er faktisk ret opsigtsvækkende. Det er nemlig kun få år siden, at der herskede en vis pessimisme inden for dansk turisme. Især tyskerne svigtede. Ikke desto mindre kommer over halvdelen af de overnattende udenlandske turister i disse år fra netop Tyskland. Det er typisk de jyske kyster, de tiltrækkes af.

Andre ting, jeg synes er interessante omkring turismetallene og -udviklingen:

– Hvis du møder en tilfældig turist et sted i Danmark, så er der størst sandsynlighed for, at vedkommende er dansker. Der er næsten to danske turister for hver udenlandsk turist. Når det gælder overnatninger, er forholdet dog 50/50.

– Hvor der i Danmark er næsten 50 millioner årlige turistovernatninger, så er der i Norge kun ca. 30 millioner. Når jeg skriver “kun”, så er det fordi man kan være tilbøjelig til at betragte Norge som et turistmæssigt paradis, herunder som skisportsdestination. Og Norge er jo – rent arealmæssigt – mange gange større. Til gengæld er det lidt nemmere for en tysker at komme til Danmark.

– Andre lande, som Danmark (ifølge denne opgørelse) overgår mht. antallet af internationale turister: Belgien, Cypern, Finland, Island, Irland, Portugal, Sverige, Bulgarien, Rumænien, Australien, Indien, Brasilien.

– Storbyturismen giver indtægter for 22,5 milliarder kroner, deraf scorer København 18 milliarder. Er det meget? Nej, det er hverken meget eller lidt. Sammenlign med indbyggertallet: København (som defineret fx på Wikipedia) har ca. 1,25 millioner indbyggere, svarende til 21% af den danske befolkning. De førnævnte 18 milliarder i turistindtægter udgør 19,6% af Danmarks samlede indtægter fra turisme. Med andre ord: Danmarks hovedstad er ikke nogen særlig turistmagnet i forhold til så mange andre steder i landet. Men “turisttætheden” er selvfølgelig høj i København, fordi de besøgende ganske enkelt er samlet på relativt lidt plads. En vurdering kunne være, at britiske turister og turister fra lande uden for Europa (begge turistkategorier er i kraftig vækst i Danmark) er ganske glade for København, mens tyskerne foretrækker Vestdanmark.

– Konklusion: Af en eller anden grund (eller måske rettere: af umådeligt mange grunde) er Danmark et ekstremt populært turistland, der trods moderate temperaturer og et underskud af vulkaner, skyskrabere og klippefremspring har en sær tiltrækningskraft på folk fra alle dele af verden. Det må da glæde selv den største kyniker, for om ikke andet skæpper det i kassen.

/Jacob