Kig en gang på dette billede. Hvad ser du?


Billedet er et udsnit af et kort fra Geodatastyrelsen, baseret på den såkaldte Danske Højdemodel. Man ser den vestlige del af Jylland, med Karup Å og dens udløb i Ringkøbing Fjord omtrent midt i billedet. Andre åer er også meget synlige. At de fremtræder så markant, skyldes, at kortet bygger på data, der fremhæver terrænforskelle i landskabet.

Det er fascinerende at se, hvordan de små tilløb samler sig til en stor å. Mønstrene kan minde meget om noget, man ser andre steder i naturen.


Ovenstående foto tog jeg i dag, den 31. januar. Forgreningerne ligner dem, man ser i å-landskabet. Men der er forskelle. Et træ består af en stamme med nogle grene, der igen har grene, der igen har kviste osv. En å består af noget lignende, bare med omvendt fortegn: Mange bække små gør som bekendt en stor å. En anden forskel er, at et træ er drevet af vækst, mens en å er skabt af tyngdekraft.

(Foto: Danskebjerge.dk)


Et øjeæble med blodkar. Forgreningerne har tydelige paralleller til dem, man ser i vandløb og træer.

(Foto: Mikael Häggström: “Medical gallery of Mikael Häggström 2014”. Wikiversity Journal of Medicine 1 (2). DOI:10.15347/wjm/2014.008. ISSN 20018762)


Et rodnet (mycelium) fra en champignon. Her skal vi have forstørrelsesglasset frem, men alligevel minder strukturerne om det, vi kan se i et å-landskab i en helt anden skala.

(Foto: Wikipedia)

/Jacob