Jeg havde glædet mig rigtig meget til det nye Topografiske Atlas fra Trap Danmark. Ikke mindst fordi min gamle topografiske kortbog har en del år på bagen, og alderen har sat sine spor. Så en afløser var mere end velkommen.


Og jeg vil ikke afvise, at nogle kan blive glade for nyudgivelsen, der udmærker sig ved at gå tættere på terrænet (målestoksforholdet er 1:75.000, hvor det var 1:100.000 i den gamle kortbog), og at have en særlig skyggeeffekt, der har til formål at tydeliggøre højdeforskelle.

Men hvis man har brug for et samlet Danmarkskort, der kan andet og mere end de kort, man sædvanligvis ser trykt i turistbrochurer, bliver man slemt skuffet.

Først undrede jeg mig over, at der var skåret kraftigt ned i mængden af stednavne. Man skulle jo netop tro, at der var plads til flere stednavne, nu hvor man havde nedjusteret målestoksforholdet, således at der samlet set er en del mere kortmateriale at kigge på. Men man har altså valgt af fjerne mange navne, bl.a. dem på bakketoppe, gravhøje og små bebyggelser. Det kan muligvis være til gavn for stærkt synshandicappede, der nu nemt kan skelne elementerne fra hinanden. Men vi andre sidder tilbage og føler, at vi får mindre for pengene.

Hvis det så bare havde været det eneste minus. Når man går kortet igennem, er der desværre masser af fejlskud. Eller – hvis man skal sige det mere behersket: Prioriteringer, som man godt kan undre sig over.

Hvorfor har man næsten helt fravalgt en indvendig margin? Sådan én er der i det gamle topografiske atlas, og den gør, at man kan se næsten al kortinformation trods sammenlimningen. I det nye forsvinder hele gader og vejkryds. (Se billede nedenfor.)

Hvorfor har man indtegnet en hel masse bittesmå drængrøfter? Det kan ikke være mange, der interesserer sig for dém. De store østjyske ådale er nu helt blåstribede, fordi redaktionen åbenbart mente, at hver en lille stribe vand skulle med.

Hvorfor har man retoucheret rastepladser på motorveje væk? Rastepladser er vel netop en væsentlig kortinformation, og at man slet ikke kan se disse forholdsvis store anlæg, virker sært.

Hvorfor har man dog indført en ny kategori veje, hvor man giver “gode” småveje en særlig farve? Det virker som en meget mærkelig prioritering, når man så samtidig har forladt det fine gamle princip med at tegne grusveje med sort streg.

Og så er der en brøler af helt grundlæggende karakter: Man er gået fra at have højdekurver for hver 5 højdemeter til nu kun for hver 10 højdemeter.

Argumentet fra redaktionens side er, at der som noget nyt er anvendt en såkaldt 3d-effekt. Det vil sige en skyggeeffekt, der skal give læseren et bedre indtryk af terrænforskellene – hævdes det i forordet.

Skyggeeffekten har været solidt eksponeret i promoveringen af Topografisk Atlas, og jeg medgiver, at den nogle gange kan være god til at fremhæve egenskaber ved et bakket terræn. Men effekten har en stor svaghed. Den er nemlig lavet ud fra, at solen kommer fra én bestemt retning. Derfor er det kun nogle bakker, der visuelt bliver mere fremtrædende af skyggeeffekten. Andre, eksempelvis den kendte Vårby Bakke ved Slagelse på billedet herunder, bliver slet ikke tydeligere af det.


Det er så her, at det er så katastrofalt med udtyndingen af højdekurverne. Når der kun er højdekurver for hver 10. højdemeter, syner Vårby Bakke slet ikke af så meget som på det gamle kort, og det samlede resultat er, at man som bruger af kortet har fået langt sværere ved at få øje på de danske bakker og sammenligne dem. Med andre ord er det direkte forkert, hvad der står i forordet. Sandheden er tværtimod, at Trap Danmarks Topografiske Atlas giver en ringere fornemmelse af, hvordan landskabet ser ud.

Ikke for at være ubehøvlet, men det virker ærlig talt som om, at de folk, der har stået bag denne udgivelse, har savnet erfaring i at lave kort. Eller også har de bare ikke været ydmyge nok over for de principper, man tidligere har anvendt.

Måske har de endda glemt, hvad der står med store bogstaver på forsiden: Topografisk Atlas. Topografi handler om at beskrive et landskab i detaljer. Det gør man ikke ved at fjerne dem.

Er der råd til at justere og lave en 2. udgave af bedre kvalitet? Jeg håber det.

/Jacob