Få steder er så kuperet et landskab og så dramatisk en historie koncentreret på så lidt plads. Men den lille ø Hjelm ud for Jyllands yderste dryptud er i den grad noget for sig.

Øen er dybest set en moræneknold fra istiden, med en højde på 45 meter over havet (Fyrbakken). 45 meter er betragteligt, når man tænker på, at Hjelms areal svarer til under en halv procent af Samsøs. Blandt danske småøer er Hjelm af Danskebjerge.dk blevet kåret som den tredjehøjeste, kun overgået af Fur og Anholt.


Markante skråninger
Ud over den nævnte knold, der er næsten cirkulær og udgør ca. halvdelen af den 0,6 kvadratkilometer store ø, består Hjelm af et ret fladt landskab, der især dominerer ud mod vest. Så meget desto mere iøjnefaldende er højdeforskellen i terrænet.

Den kuperede del af øen er omgivet af såkaldte litorinahavsklinter. Det er stejle skrænter skabt af et hav, som i stenalderen stod noget højere end i dag. Fænomenet kendes også fra bl.a. det nordjyske bakkelandskab Hammer Bakker.

Brugt til voldsteder
I urolige tider har stejle terrænformationer været i høj kurs hos dem, der havde brug for at slå fra sig. Her kunne de på den ene side forsvare sig mod angreb og på den anden side etablere et lokalt magtcentrum, hvorfra de kunne kontrollere eller i det mindste overvåge eksempelvis søfarten.


Det var de muligheder, Marsk Stig benyttede sig af i 1290. Han var blevet dømt fredløs for sin påståede medvirken til mordet på kong Erik Klipping i Finderup Lade, men på Hjelm slog han og hans tilhængere sig ned, og her bedrev de bl.a. falskmøntneri.

Man mener, at det var marskens voldsted, der blev opført på Fyrbakken. Det er også det største voldsted på øen, men der er altså tre af dem. Ja, tre! Det er lige ved, at man vader i voldsteder på lille Hjelm.

Og så var det alligevel ikke nok: I året 1306 stormede kong Erik Menveds hær forsvarsanlæggene og brændte dem ned.

Flyv til Hjelm hvis du tør
I dag er Hjelm privatejet, og der er ingen fastboende. Men ifølge Hjelmoe.dk er det med visse begrænsninger tilladt at bevæge sig rundt på øen – hvis altså man finder en god transportløsning, for der er ingen færgeforbindelse. Faktisk er det muligt at lande med fly eller helikopter, men som der står på hjemmesiden er øens landingsbane “meget kort og ujævn med højt græs”.

Navnet Hjelm? Ja, det menes at have en ret bogstavelig oprindelse. Øen har simpelthen lignet en hjelm på afstand og har ifølge Den Store Danske altså stået for noget i retning af “hjelmlignende, hvælvet forhøjning”.

Siden 1856 har der også været en spids på hjelmen. Nemlig i form af et 18 meter højt fyrtårn. Det står – ja, rigtigt gættet – på Fyrbakken.

/Jacob