Ligesom Norge har Danmark bjerge. Og ligesom Norge har Danmark ulve.

Og måske er chancen – eller risikoen om man vil – større for at møde ulve her i landet end i de norske fjelde og vildmarker!

Jeg læste lige på norske Vg.no, at seneste registrering tyder på 65-67 ulve i Norge:

“Per 15. februar 2015 er det påvist 65-67 ulver i Norge. Hver vinter gjennomføres en registrering av antall ulv i Skandinavia, hovedsakelig ved hjelp av sporing på snø og DNA-analyser av innsamlet ulveskit.”

I Danmark er det sidste år blevet vurderet, at der findes mindst 11 ulve. Det betyder, at “ulvetætheden” i Danmark er større end i Norge.

Norges areal er 385.000 kvadratkilometer, mens Danmark er 43.094 kvadratkilometer stort. Når man dividerer antallet af ulve med kvadratkilometerne, når man altså frem til en højere værdi for Danmarks vedkommende. Der er én dansk ulv pr. 3917 kvadratkilometer, og én norsk ulv pr. hele 5923 kvadratkilometer.

Denne udregning skal dog tages med det forbehold, at vurderingerne af antallet af ulve i de to lande dels er baseret på skøn og dels næppe er fuldt ud sammenlignelige.

I øvrigt er der ikke noget, der tyder på, at de danske ulve føler sig specielt tiltrukket af højder. De hidtidige forekomster af ulve har for flertallets vedkommende været i den vestlige – og dermed relativt flade – del af Jylland:

http://videnskab.dk/kultur-samfund/nyt-kort-over-ulvenes-forekomst-i-danmark

/Jacob