Det løb mig koldt ned ad ryggen, da jeg første gang så et eksempel på luftfotoarkæologi.

Det var i en lille bog om jernalderen, hvor der var et sort/hvid-billede af en mark, fotograferet fra et fly. Umiddelbart var det bare en kornmark, men når man kiggede nærmere efter, var der en masse små felter på marken: Små jordlodder fra jernalderen! De havde afsat nogle mærker i terrænet, som stadig kunne ses, når forholdene var de rette.

Det var næsten som at se spøgelser. Fjerne fodfædre, hvis forlængst ophørte liv pludselig viser sig som skygger i nutidens verden. Ingen naboer ser dem. Men fra afstand dukker omridset op.

Luftfotoarkæologi har udviklet sig, siden det pågældende foto blev taget. Der er i dag nemmere adgang til at komme i luften med fly eller helikopter. Eller man kan støtte sig til de mange satellitter, der tager billeder af landskabet.

Og så er der i de seneste år udviklet avancerede metoder til at scanne et terræn. Man kan granske højdeforskelle på et meget detaljeret niveau og fremanalysere hele landsbyer og fæstninger.

Luftfotos spillede også en væsentlig rolle, da man afdækkede den meget omtalte vikingeborg ved Lellinge nær Køge. Én ting var, at man har vidst, at der lå et gammelt voldsted på lokaliteten. Men billederne fra luften dokumenterede, at voldstedet var cirkelrundt og dermed lignede de vikingeborge, der kendes fra f.eks. Slagelse og Hobro. Udgravninger i sensommeren 2014 bekræftede forbindelsen. (Se Danskebjerge.dk’s grafiske bearbejdning af et luftfoto øverst i denne artikel.)

Det nok mest ambitiøse luftfotoarkæologiske projekt i Danmark finder man i Midtjylland. Her kortlagde eksperterne større områder, især i Vestdanmark, og lagde mange eksempler ud på hjemmesiden Fortidensetfrahimlen.dk. Flere af billederne giver mig de dér kuldegysninger, som jeg husker fra dengang, jeg så det sort/hvide-foto af kornmarken. Tjek en af billedserierne ud her:

http://www.fortidensetfrahimlen.dk/pages/billeder/vis_serie_grid.asp?serienr=65963

Og kan man så bruge denne landskabelige spøgelsesjagt til noget? Ja, i enkelte tilfælde kan den føre til nye opdagelser som vikingeborgen ved Lellinge, men faktisk kan man også spare penge på tilsyn af gravhøje og ruiner, fremgår det af hjemmesiden:

– Det forventes, at projektet viser, at luftfotografering af de fredede fortidsminder kan afløse en stor del af det almindelige tilsyn, og at man fremover fra luften kan tilse fortidsminderne i det åbne land hvert 3.-4. år.

/Jacob