I skrivende stund er der stadig gang i ubådsjagten i Stockholms Skærgård. Et område, der har sit navn, fordi det er et farvand med en masse små og store klippeøer.

Det har været fremført, at skærgården er et paradis for en ubåd, der vil gemme sig, og bunden af farvandet har været sammenlignet med bjergkæder. Det vil dog være forkert at sige, at skærgården er meget dyb. Sammenlignet med f.eks. fjordene på Norges vestkyst er dybderne ret beskedne. Fra Stockholm og ca. 35 kilometer ud mod Østersøen er farvandet ikke dybere end f.eks. Storebælt, dvs. i omegnen af 20-70 meter. Først i den ydre del af skærgården finder man enkelte steder dybder på over 100 meter. En måling, som jeg ikke selv har kunnet verificere, siger 120 meter som det dybeste.

Bevæger man sig et stykke endnu længere ud mod øst – til et farvand, der må siges at høre til Østersøen -, bliver det undersøiske landskab for alvor dramatisk. I renden Landsortsdjubet dykker terrænet til godt 450 meter under havets overflade. 459 meter, er der angivet på dette kort.

Det skulle gøre Landsortsdjubet til det dybeste sted i Østersøen. At der er så langt ned til bunden, har fået nogle til at tænke, at stedet er egnet som losseplads. Så igennem årene er der blevet dumpet såvel kemisk som moderat radioaktivt materiale på stedet.

Og ja, 459 meter er meget. Men faktisk er der et dansk farvand, der godt kan klare sig i sammenligningen. Se de største danske havdybder på dette kort:

http://www.danskebjerge.dk/artikler-havetsbjerge3.htm

Hvad så med terrænet oven vande i den stockholmske skærgård? Jeg har ikke gransket kortene minutiøst, men umiddelbart er øerne i skærgården ikke specielt høje. Det højeste punkt, jeg kunne finde, ligger i den sydlige del af området – ved noget, der hedder Trinntorp – og er på 85 meter over havet. Det er mindre end f.eks. Munkebjerg ved Vejle Fjord (93 meter over havet).

Er snakken om det komplicerede terræn i skærgården ud for Stockholm på afveje? Der er helt sikkert noget om, at det er kompliceret farvand. Men det er ikke højdeforskellene, der gør det. Når ubådsjagten er besværlig, så hænger det i højere grad sammen med, at de stenarter, som er dernede, forstyrrer de signaler, man prøver at opfange.

/Jacob