Nogle udgravninger på en mark ved Køge har vakt stor opsigt dette efterår. De afslørede, at der har ligget en cirkelformet vikingeborg på stedet. Voldene er stort set udslettet, så når arkæologerne har dækket det sidste hul til igen, vil der ikke være mange synlige rester tilbage af… – ja, hvad skal man kalde den vikingeborg?

Sammen med den sensationelle nyhed lanceredes navnet “Vallø Borgring”. Det skulle henvise til to forhold omkring lokaliteten:

1.) Det er Vallø Stift, der ejer marken
2.) Stedet har historisk set været benævnt Borgring

Navngivningen er imidlertid blevet mødt med kritik. Forbindelsen til Vallø Stift blev kritiseret, fordi mange mener, at ejerforholdet ikke må veje tungere end geografien, når sådanne steder navngives. Vallø som geografisk sted ligger et godt stykke længere mod syd end vikingeborgen. Så det vil være mere oplagt at opkalde borgen efter en af de bebyggelser, der ligger tæt ved. F.eks. landsbyen Lellinge. (Ikke overraskende har dette forslag stor tilslutning i Lellinge!)

Så er der diskussionen om det nye navns andet led, “Borgring”. Og den er om muligt endnu mere kompleks. “Borgring” er valgt, fordi det er i overensstemmelse med visse navne, der historisk er brugt i tilknytning til stedet. Navnene har faktisk lydt lidt forskelligt igennem århundrederne, men det er ikke dér, problemet er.

Problemet består i, at der findes en anden Borgring i området. Faktisk blot et par hundrede meter borte. Der er tale om en skovdækket forhøjning, som både byder på stejle skråninger, en lidt mystisk tværgående fordybning (se billedet ovenfor) og en gravhøj. Både mod vest, syd og øst er der markante skrænter, så teorien om, at der kan have ligget et mindre fæstningsanlæg på denne delvist runde banke, er forståelig – om end ikke bekræftet.

Det korte af det lange er, at adskillige officielle kort – både nye og gamle – betegner denne forhøjning som “Borgring”. Hvorimod de ikke nævner noget navn på det sted, hvor vikingeborgen ligger! (Se grafik herunder.)

Hvordan alt dette hænger sammen, er endnu ikke afdækket til bunds. Men man må konstatere, at navnet Borgring svæver noget ubeslutsomt hen over markerne ved Lellinge. Og den allerede eksisterende navneforvirring risikerer nu at vokse sig endnu større.


For hvis det “nye” navn Borgring står ved magt – eventuelt minus forleddet Vallø -, så står vi pludselig med to nabolokaliteter, der hedder præcis det samme.

Med mindre man da ligefrem skrotter navnet på forhøjningen med gravhøjen og den mystiske fordybning. Men hvad skal det sted så hedde? Et rent navnekaos truer forude.

Danskebjerge.dk har sendt nedenstående forespørgsel til Kulturstyrelsen for at høre nærmere om de officielle overvejelser omkring navngivningen af vikingeborgen. Det bliver interessant at se, hvad der kommer ud af det.

/JacobKære Kulturstyrelse.

Jeg har læst, at Kulturstyrelsen nu siger god
for navnet “Borgring” som betegnelse for den vikingeborg, man har
fastslået eksistensen af ved Lellinge.

Jf.: http://www.kulturstyrelsen.dk/presse-nyt/derfor-hedder-vikingeborgen-borgring/

Det, der undrer mig i den forbindelse, er begrundelsen:

“Mange kilder ligger til grund for Museum Sydøstdanmarks grundige
research i forbindelse med navngivningen. Bl.a. viser ældre
kortmateriale, hvor borgen er aftegnet, at den var kendt som en
borg-ring.”

Hos Geodatastyrelsen finder jeg fire kort, der går
tilbage til 1800-tallet. På ikke et eneste af disse kort er stedet med
vikingeborgen forsynet med navn. Derimod er den kraftige forhøjning
længere mod vest navngivet. Stedet hedder “Borgring” på de tre nyeste
kort, mens det kaldes “Boring” på det ældste. Se vedhæftede.

Jeg
vil godt spørge, hvordan dette forhold har spillet ind i jeres
vurdering. Eller er der slet ikke blevet skelet til disse fire kort?

Dernæst
vil jeg godt høre, om I ikke er bekymret for, at der nu kan opstå
navneforvirring, når man inden for få hundrede meters afstand har to
lokaliteter, der begge hedder Borgring.

Glæder mig til at høre fra jer.