Susåen er den af de større danske åer, der har det højest beliggende udspring. Dermed er det også den af åerne med den største niveauforskel.

Det viser en gennemgang, som Danskebjerge.dk har lavet ud fra en Top 10-liste over de længste danske åer.

Man kunne måske ellers antage, at der var en tæt sammenhæng mellem åernes længde og forskellen i højde mellem udspring og udløb. Men det er ikke tilfældet.

Således befinder f.eks. Gudenåens udspring sig ca. 25 meter lavere end Susåens udspring, selvom Gudenåen med sine 158 km er Danmarks længste å og næsten dobbelt så lang som Susåen.

En anden lidt overraskende pointe er, at det er en sjællandsk å, der starter øverst. Overraskende, fordi det er Jylland, der har det højest beliggende terræn. Det højeste naturlige punkt i Jylland, Møllehøj, ligger således 50 meter højere end Sjællands toppunkt, Kobanke. Men dette faktum er altså heller ikke afgørende.

I øvrigt ligger Susåens udspring kun et par kilometer fra Kobanke. Hverken udspringet eller selve Kobanke befinder sig i udpræget kuperet terræn. Men de er beliggende på et plateau, der fylder ganske meget i det sydsjællandske landskab – med flere punkter, der rager mere end 100 meter i vejret.

Hvis man inddrager alle danske vandløb, bliver Susåens udspring dog udkonkurreret af nogle enkelte. Bjergskov Bæk har et tilløb nær Yding Skovhøj i en højde af 155 moh., Elling Bæk lidt længere mod sydøst starter 122 moh. Og alene på Bornholm finder man adskillige åer og bække, der begynder i 105-115 meters højde.

Til gengæld er alle disse vandløb en del kortere end Susåens 83 kilometer.

/Jacob