Så er jeg klar med forslag til ny lovtekst, der skal gøre det lidt nemmere at være cyklist i Danmark. Se forslaget her:

http://danskebjerge.dk/topolitik7.htm

Det er vigtigt at forstå, at forslaget ikke er en udspecificering af den nuværende lov, men snarere – om jeg så må sige – en AFspecificering.

Det vil sige, at tanken faktisk ikke er at gøre loven klarere og mere entydig. Tværtimod skal den være mere rummelig og mindre rigid.

Centralt i forslaget er, at man som cyklist skal orientere sig om anden færdsel og undgå at være til gene. Hvis man efterlever disse simple krav, er der mange ting, der løser sig ude i trafikken. Samtidig får cyklisterne friere rammer på en række punkter. Eksempelvis skal man ikke nødvendigvis køre helt ude til højre på vejen. Det afhænger af, om man er til gene for anden trafik eller ej. Der står heller ikke noget i loven om, hvor meget man må fylde på cykelstien eller på vejbanen. Det er igen et spørgsmål om, hvor vidt der er anden færdsel, som man er til gene for.

Den nye lov bliver ikke en facitliste, som man kan slå op i, hvis man med sikkerhed vil finde svaret på spidsfindige situationer i trafikken. Men sådan er den nuværende lov heller ikke. Jeg tror på, at den trafikale virkelighed for cyklister er så situationsafhængig, at det ikke nytter at presse en meget udspecificeret lov ned over den. Så hellere en lov, der har bredere formuleringer. Og som lægger sig tættere op ad den faktiske adfærd, som almindelige cyklister udviser.

Cyklen er et transportmiddel, der kan bruges meget fleksibelt. Derfor er det også rimeligt at have en lov, der tilgodeser denne fleksibilitet.

Man kunne nok godt gå endnu længere i liberaliseringen af cykelloven, men alt dette er ikke tænkt som et projekt, der skal gøre det mere besværligt at være f.eks. bilist. Det skal snarere medføre en slags normalisering af de tilstande, der i praksis gælder i dag. Realisme, ikke dogmatisme.

/Jacob