Så sejrede sandheden til sidst.

Som Danskebjerge.dk har påpeget i årevis, er det ganske enkelt ikke korrekt, når medierne forsyner Kiddesvej i Vejle med en stigningsprocent på 21.

Tallet 21 har været brugt lige siden 2004, hvor Kiddesvej kom med i Post Danmark Rundt. Hvad tallet er baseret på, er uklart. Danskebjerge.dk har blot kunnet konstatere ved adskillige målinger på Kiddesvej, at stigningsprocenten umuligt kan nå der op, med mindre man bruger helt aparte opmålingsmetoder.

Alligevel har Danmarks Cykle Union gang på gang nævnt de 21 procent, når der er blevet sendt pressemeddelelser ud om Post Danmark Rundt. Og så har sportsmedierne troet på det og gentaget det forkerte tal.

I 2012 begyndte der dog at ske noget i sagen. Danskebjerge.dk offentliggjorde en liste over Danmarks stejleste veje, og her lå Kiddesvej forholdsvis langt nede. 19 procent som maksimal stigning rækker nemlig kun til en delt 16. plads i Danmark, og så har vi endda ikke taget blinde veje med.

Den undersøgelse blev fulgt op af bl.a. en rettelse på Ritzau, hvor man reagerede på en henvendelse fra Danskebjerge.dk i forbindelse med fejlbehæftet omtale af Kiddesvej og Post Danmark Rundt. Rettelsen blev sendt ud til hver en afkrog af Danmark, og således blev der i hvert fald sat et meget stort spørgsmålstegn ved de sejlivede 21 procent.

Se: http://iloapp.danskebjerge.dk/blog/blogsbjerg?Home&post=107

Det afholdt dog ikke DCU fra igen forleden at skrive en pressemeddelelse om Kiddesvejs 21 procent. Men det var tilsyneladende en sidste krampetrækning. Forløbet er endnu ikke helt klart, men det står fast, at vejlenseren Troels Vesterlund Nielsen kort efter offentliggjorde en helt frisk måling fra landmålerfirmaet LIFA, hvor stigningsprocenten på de 19 blev bekræftet. Troels Vesterlund Nielsen har i flere år arbejdet for mere fokus på bakkerne omkring Vejle, herunder korrekt information om dem.

Og det var altså tilsyneladende en indsats, der bidrog til, at sandheden om Kiddesvejs stigningsprocent vandt den endelige sejr. Den 12. marts 2013 kl. 8.46 udsendte DCU’s organ CyklingDanmark en artikel med overskriften: “Officielt: Kiddesvej har stigningsprocent på 19”.

Læs hele “berigtigelsen” her: http://www.cyklingdanmark.dk/index.php?p=nyheder/profil.php&id=24955

Nogle vil måske sige, at to procent fra eller til ikke gør den store forskel. Men Danskebjerge.dk’s holdning er, at hvis man gerne vil have den slags detaljer med i markedsføringen af et arrangement, så skal man have styr på fakta.

Det samme gælder i øvrigt en hel del andre løb i Danmark. Der synes at gælde den naturlov, at hvis en stigningsprocent eller et antal højdemeter er angivet forkert af arrangøren, så er det altid til den høje side. Sjovt nok!

Men pas på. I risikerer at Danskebjerge.dk kommer og tjekker! 🙂

/Jacob