Læst i Politiken: Tidligere
minister politianmeldt for at plante juletræer på
fortidsminder

Denne sag er interessant og principiel af
flere årsager. I sig selv er det jo stærkt problematisk, at en
lodsejer bryder loven og fjerner gravhøje på sin jord. Men at han
tilsyneladende har kunnet slippe af sted med det over så lang tid,
hænger jo sammen med, at gravhøjene har ligget gemt væk langt inde
på mandens matrikel. Hvis offentligheden i stedet havde haft adgang
til blot nogle af gravhøjene, ville lovovertrædelsen formentlig
været blevet opdaget tidligere. Derfor: MERE ADGANG for
offentligheden til natur og fortidsminder, IKKE MINDRE!

Se
nogle af Danmark mest markante gravhøje her.